top of page

Lịch sử SSND

School Sisters of Notre Dame khởi đầu ở Đức vào đầu những năm 1800 dưới sự lãnh đạo của Caroline Gerhardinger, sau này được gọi là Mẹ Theresa của Chúa Giêsu. Năm 1843, Mẹ Theresa đưa bốn Nữ tu đến Hoa Kỳ để dạy dỗ con cái của những người nhập cư Đức.

Vào tháng 9 năm 1865, Mẹ Caroline Freiss đã đáp ứng yêu cầu của các gia đình Công giáo ở Mankato về các Nữ tu. Ba chị em và một ứng cử viên lên đường bằng tàu hỏa từ Milwaukee đến La Crosse và sau đó đi tàu hơi nước đến St. Paul. Sau khi gặp Bishop, họ rời đi bằng ngựa và xe ngựa đến Mankato. Sau ba ngày vượt qua những con đường đất với nhiều gập ghềnh, các Soeur đã đến Mankato vào ngày 3 tháng 9 trước sự cổ vũ của giáo dân Công giáo địa phương. Bắt đầu với Sts. Trường Peter and Paul năm 1865, các Soeur cũng giảng dạy trong các trường học tại các giáo xứ St. John the Baptist, St. Joseph, và Holy Rosary.

Năm 1912, một Motherhouse mới đã được mở trên Good Counsel Hill với Học viện Good Counsel dành cho các bé gái. Một tòa nhà trường học mới được xây dựng vào năm 1966. Tòa nhà này đóng cửa vào năm 1980. Ngày nay Trường Công giáo Loyola nằm trong tòa nhà cũ của Học viện, ngay phía dưới con đường từ Trung tâm Học tập.

Ngày nay, các Nữ tu tiếp tục đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng, đặc biệt là của trẻ em, thanh niên và phụ nữ.

bottom of page