top of page

Lịch sử Trung tâm Kiến thức

20170428_Sister-Mary-Donald-Miller-and-t

Trung tâm Học tập bắt đầu trên Good Counsel Hill, Mankato, Minnesota, vào năm 1967 để đáp lại lời kêu gọi của Ủy ban Giáo dục Hoa Kỳ để thiết lập các chương trình đọc trên toàn quốc. Sơ Mary Donald Miller đã yêu cầu sử dụng một tòa nhà trống để thành lập một trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của những học sinh có điểm đọc giảm sút. Sơ Mary Donald Miller nói: “Tôi biết những vấn đề mà trẻ em gặp phải khi đọc và tôi có thể cho chúng sự giúp đỡ mà chúng cần.

Năm mươi bảy trẻ em và sáu người lớn đã ghi danh vào Trung tâm Đọc sách trong năm đầu tiên. Các chương trình cá nhân hóa với giáo viên đọc được chứng nhận đã được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào trong khu vực Mankato với một khoản phí nhỏ. Nhu cầu giảng dạy các môn học bổ sung được thực hiện vào năm 1977 và tên được đổi thành Trung tâm Học tập. Ngày nay, các giáo viên đủ điều kiện tiếp tục phục vụ trẻ em từ K đến lớp 12. Với sự gia tăng dân số tị nạn trong những năm gần đây, Trung tâm đã phục vụ một số lượng lớn hơn các Học viên Anh ngữ là người lớn. Những học sinh này muốn học giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc, viết và học toán cần thiết để thành công ở trường, kiếm việc làm và phấn đấu cho Sự Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED). Bằng tốt nghiệp là chìa khóa cho tiềm năng việc làm và cơ hội việc làm, thăng tiến nghề nghiệp, giáo dục sau trung học và phần thưởng tài chính.

Happy Kids Huddle

Trong hơn 50 năm hoạt động, Trung tâm đã có 10 Giám đốc SSND và nhiều Giáo viên, Soeur và thành viên cộng đồng giàu kinh nghiệm. Hơn 3.000 học sinh đã được kèm cặp, trong năm học hoặc thông qua chương trình mùa hè của Trung tâm Học tập.

Mẹ Theresa Gerhardinger, người sáng lập Trường Nữ sinh Đức Bà, xin tạ ơn Chúa khi biết rằng các Nữ tu của Mẹ vẫn đang giảng dạy, phục vụ người nghèo và có ảnh hưởng đến xã hội ngày nay, bởi vì "Tình yêu thương cho đi tất cả, vui mừng thay!"

bottom of page