top of page

Thực hiện thanh toán

Thanh toán trên tài khoản của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết!

Ngoài việc nhận tiền mặt và nhận séc trực tiếp, giờ đây chúng tôi còn cung cấp các cách mới để thanh toán tại nhà để giữ an toàn cho bạn và gia đình bạn!

Hãy thử một trong các tùy chọn thanh toán mới của chúng tôi ngay hôm nay!


Để biết số tiền bạn nợ, vui lòng xem hóa đơn được gửi cho bạn hoặc gọi cho Sơ Dorothy theo số 507-389-4229.

Credit Card

Thanh toán tận nơi:

Hãy gọi cho Sơ Dorothy theo số 507-389-4229 và hẹn đến văn phòng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể lấy thẻ của bạn qua điện thoại!

Thanh toán bằng séc gửi qua thư:

Hãy kiểm tra cá nhân đến Good Counsel Learning Centre và gửi qua bưu điện đến Good Counsel Learning Centre, 170 Good Counsel Drive, Mankato, MN 56001. KHÔNG gửi tiền mặt qua đường bưu điện.

Trả tiền trực tuyến:

Sử dụng các nút bên dưới để thanh toán qua Square.

Có một khoản phí 3,5% cho mỗi lần thanh toán được thực hiện qua trang web này.

PayPal ButtonPayPal Button

PayPal:

Các nút này chỉ để thực hiện thanh toán trên tài khoản sinh viên.

bottom of page