top of page

Đăng ký

Cho đến năm 2021, tất cả việc dạy thêm sẽ được thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại. Thời lượng học phụ đạo là 60 phút. Phí tiêu chuẩn là $ 25 mỗi giờ. Nếu bạn không đủ khả năng chi trả số tiền này, chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký hỗ trợ tài chính.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Chị Dorothy Zeller tại văn phòng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng - 4:00 chiều theo số 507-389-4229 hoặc lcdirector@gclearningcenter.org

Step 1
Registration

Step 2
Availability

Step 3
Financial Assistance Application

bottom of page