top of page
medium-blue-chalk-board.jpg

Phát triển chuyên môn

Nếu không có các nhà giáo dục và quản trị viên tài năng, sứ mệnh của chúng tôi - biến đổi cuộc sống thông qua giáo dục - sẽ là không thể! Trong hơn 50 năm qua, Good Counsel Learning Centre đã chỉ tìm kiếm những cá nhân có kinh nghiệm, sáng tạo và giàu lòng nhân ái nhất để gia nhập đội ngũ giảng viên của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng học tập là một nỗ lực suốt đời, đó là lý do tại sao tất cả nhân viên và tình nguyện viên đều được cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp liên tục, chẳng hạn như hội thảo trên web, ngày tại chức và tham dự các hội nghị địa phương và toàn tiểu bang. Món quà của bạn cung cấp phương tiện để tham dự các sự kiện này và trao quyền cho nhân viên để nâng cao kết quả của học sinh bằng cách phát triển các kỹ năng của họ thông qua giáo dục thường xuyên.

2018-03-08 03.55.44.jpg
bottom of page