top of page
Radio show microphones

Nói về thị trấn

với Lisa Kaye trên KTOE

Gần đây, Giám đốc chương trình giảng dạy mới của chúng tôi, Cimarron Burt, đã gặp Lisa Kaye tại Radio Mankato để nói về Trung tâm Kiến thức. Lisa và Cimarron đã thảo luận về lịch sử của Trung tâm Học tập, địa vị tổ chức phi lợi nhuận mới của GCLC, năm học sắp tới, cũng như những thách thức mà học sinh và gia sư phải đối mặt trong đại dịch.

Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng Tám.

bottom of page